До уваги мешканців багатоквартирних будинків

Доводимо до відома всіх співвласників багатоквартирних будинків, що з 01.07.2015 набрав чинності Закон України “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку”, у зв’язку з чим до 01.07.2016 мешканцям багатоквартирних будинків необхідно обрати управителя або створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – ОСББ.

У разі, якщо до 01.07.2016 співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком буде здійснюватися управителем, який буде призначений на конкурсних засадах виконавчим комітетом Менської міської ради.

Також нагадуємо, що на даний час реєстрація ОСББ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є безкоштовною.

Законом передбачається можливість для співвласників багатоквартирних будинків обрати одну з двох форм управління будинком:

 • За рішенням співвласників всі функції з управління будинком передаються об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (або асоціації ОСББ).
 • Передача всіх або частини функцій з управління багатоквартирним будинком управителю.

Управителем багатоквартирного будинку, згідно ст.1 Закону, може бути тільки фізична особа-підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором зі співвласниками забезпечує належне утримання  та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Якщо в багатоквартирному будинку співвласники створили ОСББ, проведення зборів співвласників та прийняття відповідних рішень здійснюється згідно із Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Якщо співвласники багатоквартирного будинку виявили бажання передати всі або частину функцій з управління багатоквартирним будинком управителю, їм необхідно провести збори співвласників будинку, на яких  треба прийняти рішення з управління будинком в порядку, передбаченому  ст. 10 Закону.

За результатами зборів складається протокол зборів співвласників не менш як у двох примірниках.

Згідно п. 5 ст. 13 зазначеного Закону, якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом (тобто до 01.07.2016р.), співвласники багатоквартирних будинків не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

Важливо зазначити, що завдяки цьому Закону, власники квартир та нежитлових приміщень самостійно управлятимуть своїм будинком, обиратимуть управителя, обслуговуючу або управляючу компанію, контролювати витрати на утримання і обслуговування будинку.

Переваги ОСББ

 • Можливість колективного прийняття рішень щодо управління будинком.
 • Контроль за використанням коштів та якістю наданих послуг.
 • Прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку.
 • Можливість отримання коштів на проведення капітального ремонту.
 • Можливість вибору виконавця житлово-комунальних послуг.
 • Можливість самостійного обслуговування будинку, встановлення власного розміру внеску на утримання будинку та прибудинкової території.
 • Економія власних коштів за рахунок неприбуткового статусу об’єднання.
 • Ефективне управління загальним майном.
 • Отримання додаткового фінансування за рахунок господарської діяльності (встановлення сервітутів, здача в оренду допоміжних приміщень).
 • Отримання кредитів, грантів для проведення ремонту чи модернізації будинку.

Законодавчими актами, які регулюють діяльність ОСББ є:

Закони України:

 • «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 р.
 • «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.04 р.
 • «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.92 р.
 • «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку від 14.05.2015 р.

Постанови Кабінету Міністрів:

 • «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 11 жовтня 2002 р.
 • «Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків» від 24.01.2006 р.

Накази Держжитлокомунгоспу України:

 • «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 25.08.2005 р.
 • «Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» від 27.08.2003

Підготовка до проведення установчих зборів

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг створення ОСББ з власниками квартир та нежитлових приміщень. Можливе проведення загальних організаційних зборів у будинку.

Ініціативна група має зібрати необхідну інформацію:

 1. Скласти список співвласників багатоквартирного будинку шляхом проведення поквартирного опитування з зазначенням загальної площі приміщення та/або через запит до державної реєстраційної служби;
 2. Отримати у власника або управителя будинку наступну інформацію (за бажанням):
  • технічну характеристику;
  • перелік неприватизованих квартир;
  • перелік та площу нежитлових та вбудованих приміщень;
  • складові тарифу по утриманню будинку та прибудинкової території постатейно;
  • площу прибудинкової території, що прибирається;
  • наявність заборгованості за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

Розробити проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (на основі Типового статуту, затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.08.2003 р.) та надати можливість ознайомитися з ним всім мешканцям будинку.

Зробити аналіз складових тарифу по утриманню будинку та прибудинкової території, та скласти проект кошторису ОСББ.

Не пізніше ніж за 14 днів письмово, під розписку, повідомити кожного власника про проведення установчих зборів. Запрошення направляється в письмовій формі і вручається під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). За наявності неприватизованих квартир (квартир, які знаходяться у власності територіальної громади) необхідно повідомити про дату та місце проведення установчих зборів голову територіальної громади (Клесівського селищного голову Гриника В.Ф.).

Проведення установчих зборів

Установчі збори як правило проводяться у дворі будинку у зручний для більшості співвласників будинку час.

Кожен співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційно до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та  нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Делегування повноважень має бути оформлено нотаріально.

За неповнолітніх власників голосують їх батьки при пред’явленні свідоцтва про народження.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб. Також обирається секретар зборів, який складає протокол установчих зборів.

До порядку денного установчих зборів включаються наступні питання:

 • вибір голови та секретаря зборів;
 • створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердження його назви;
 • затвердження статуту об’єднання;
 • вибори правління об’єднання та затвердження строку його повноважень;
 • визначення уповноваженої особи для здійснення державної реєстрації об’єднання;
 • вибори членів ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

Рішення приймаються шляхом поіменного голосування, оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини загальної кількості співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували  на установчих зборах.

Державна реєстрація об’єднання (безкоштовна).

Для реєстрації ОСББ необхідно підготувати комплект документів та передати їх у відповідні органи:

 1. Подання пакету документів до державного реєстратора (знаходиться при районній адміністрації):
 • реєстраційна картка за формою 1 (має бути заповнена машино-друком або великими літерами власноруч на українській мові);
 • оригінал та копія протоколу установчих зборів про створення ОСББ з підписними листами;
 • два примірники статуту.
 1. Отримання відомості з ЄДРПОУ в органах державної статистики (необхідно звернутись з письмовою заявою,  оплатити адміністративний збір).
 2. Реєстрація ОСББ в органах державної фіскальної служби.
 3. Виготовлення печатки та штампу (за необхідності).
 4. Відкриття банківського рахунку.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: