Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу земельних відносин та комунальної власності

Сосницька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу земельних відносин та комунальної власності

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування, вільне володіння діловою українською мовою, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років, знання вимог чинного законодавства, вміння працювати на персональному комп’ютері в режимі користувача.

Додаткова інформація щодо основних функціональних  обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за телефоном 2-12-75.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до селищної ради такі документи: заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів про освіту; копію паспорта громадянина України. Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2018 рік подаються самостійно на сайті nazk.gov.ua в розділі «Задекларуй».

Документи подаються особисто кандидатами до 20 травня 2019 року  за адресою: смт Сосниця, вул. Л. Українки, 3.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», профільних законів

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України
 3. Форма правління в Україні
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України
 6. Об’єкти права власності Українського народу
 7. Найважливіші функції держави
 8. Державні символи України
 9. Конституційне право на працю
 10. Конституційне право на освіту
 11. Конституційне право на соціальний захист
 12. Конституційне право на охорону здоров’я
 13. Обов’язки громадянина України
 14. Право громадянина України на вибори
 15. Повноваження Верховної Ради України
 16. Державний бюджет України
 17. Порядок обрання Президента України
 18. Повноваження Президента України
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України
 20. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України
 21. Повноваження місцевих державних адміністрацій
 22. Статус прокуратури України за Конституцією України та система судів в Україні
 23. Система адміністративно-територіального устрою України
 24. Органи місцевого самоврядування в Україні

ІІ.  Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія закону України «Про запобігання корупції»
 2. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції

4.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків

 1. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб
 2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 3. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
 4. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 5. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації
 6. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
 7. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 8. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади  та органами місцевого самоврядування
 9. Антикорупційна експертиза
 10. Спеціальна перевірка
 11. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування
 2. Посади в органах місцевого самоврядування
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування
 5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування
 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, присяга посадових осіб місцевого самоврядування
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування
 8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування
 10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування
 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

ІV. Питання для перевірки знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування, територіальних громад, місцевого референдуму
 2. Система та основні принципи місцевого самоврядування
 3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад  Організаційно – правова,  матеріальна  і  фінансова основи місцевого самоврядування
 4. Загальна та виключна    компетенції    сільських,   селищних,   міських   рад
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (перелік).
 6. Сільський, селищний, міський   голова,  його   повноваження  8. Порядок формування рад
 7. Сесія ради
 8. Постійні комісії ради
 9. Депутат ради
 10. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради
 11. Право комунальної власності
 12. Місцеві бюджети. Доходи та видатки місцевих бюджетів
 13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Питання для підготовки до іспиту на посаду головного спеціаліста відділу комунальної власності та земельних ресурсів

     Питання для перевірки знання Земельного Кодексу України

 1. Принципи земельного законодавства.
 2. Регулювання земельних відносин, земельне законодавство та його завдання.
 3. Категорії земель України за основним цільовим призначенням.
 4. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.
 5. Використання земель житлової та громадської забудови.
 6. Використання земель природно-заповідного фонду.
 7. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, морів, навколо водойм та на островах, морських заток і лиманів.
 8. Право власності на землю громадян.
 9. Право власності на землю юридичних осіб.
 10. Право власності на землю територіальних громадян.
 11. Право власності на землю держави.
 12. Право власності на землю іноземних держав.
 13. Спільна власність на землю.
 14. Розгляд і затвердження землевпорядної документації.
 15. Обов’язки власників землі та землекористувачів.
 16. Право постійного користування земельною ділянкою.
 17. Визначення поняття «Грошова оцінка земельних ділянок». Призначення

           нормативної та експертної грошової оцінки.

 1. Складові частини державного земельного кадастру.
 2. Порядок та дія земельного сервітуту.
 3. Державна реєстрація земельних ділянок, її складові.
 4. Обмеження прав на земельну ділянку.
 5. Компетенція органів місцевого самоврядування з питань відведення земель.
 6. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.
 7. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою
 8. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад з питань регулювання земельних відносин.
 9. Підстави набуття права на землю громадянами та юридичними особами
 10. Підстави та порядок припинення прав на земельну ділянку.
 11. Захист прав на землю.
 12. Відповідальність органів   виконавчої   влади   та   органів   місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.
 13. Санкції за знищення межових знаків.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь в конкурсі ;
 • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
 • 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних).

При проведенні конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад.

  зразок

Голові конкурсної комісії
Сосницької селищної ради
Пастушенко С.М.
_____________________________________,
(П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)
який(а) мешкає за адресою:
_____________________________________
тел.__________________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування_____________________________________________ Сосницької селищної ради.

Ознайомлений(а) із встановленими ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

«_____»___________20___року                                                            підпис /ПІБ/

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: