Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

10.08.2018

дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

2018881425

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Сосницька селищна рада Сосницького району Чернігівської області, ЄДРПОУ 04412656 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

16100 вул. Лесі Українки, 3 смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області,          тел. (04655) 2-11-75

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво нижньокрейдяної свердловини в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області.

Технічна альтернатива 1.

Буріння артезіанської свердловини нижньокрейдяного горизонту по вул. Чернігівська в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області є оптимальним варіантом.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 – поверхневий водозабір з р. Убідь, що є економічно недоцільним, так як будівельно-експлуатаційна вартість даної альтернативи буде занадто високою, у зв’язку з необхідністю нового будівництва та підготовки води для питного споживання.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Будівництво нижньокрейдяної свердловини передбачається на території існуючого центрального водозабору по вул. Чернігівська в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 – р. Убідь, поза межами смт. Сосниця.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Будівництво нижньокрейдяної свердловини забезпечить екологічно збалансований розвиток довкілля, покращить якість питної води, що забезпечить сприятливі умови для проживання населення в смт Сосниця. Якість води буде відповідати ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Будівництво нижньокрейдяної свердловини передбачається на території існуючого центрального водозабору в смт Сосниця ( в західній частині смт Сосниця, вул. Чернігівська). Загальна площа земельних ділянок 1 га. Проектна глибина свердловини 472 метри, продуктивність свердловини 40 м³/год.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Дотримання умов спеціального водокористування та норм і вимог чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони підземного джерела водопостачання.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива 2 – не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та норм і вимог чинного законодавства щодо встановлення зон санітарної охорони підземного джерела водопостачання.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 – не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

щодо технічної альтернативи 1

Будівництво свердловини відповідно вимог ДБН В2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» задовольняють умовам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Захист території здійснюється існуючою інфраструктурою, а також заходи протидії підтопленню, просіданню, охоронні та відновлювальні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива 2 – не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Будівництво свердловини передбачене на землях Сосницької селищної ради.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 – не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

щодо технічної альтернативи 1

 • атмосферне повітря – в період будівництва: відбудеться незначне забруднення повітряного середовища від працюючих будівельних машин та механізмів, в період експлуатації: відсутній;
 • водне середовище – в період будівництва: вплив незначний, для промивання свердловини буде використовуватись вода господарсько-питного призначення, в період експлуатації: незначний, максимальний водозабір підземних вод складе 960 м³/добу»;
 • ґрунти – в період будівництва: очікуються незначні впливи на ґрунт під час проведення будівельних робіт, в період експлуатації: відсутній;
 • вплив на рослинний та тваринний світ – відсутній;
 • вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;
 • вплив на техногенне середовище – відсутній.
 • соціальне середовище – в період будівництва: незначні впливи (шум від будівельної техніки), в період експлуатації: покращить умови водозабезпечення населення та якість питної води.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива 2 – не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

У процесі спорудження свердловини можливий вплив на геологічне, повітряне, водне середовище та ґрунт. На рослинний і тваринний світ вплив планової діяльності носитиме опосередкований характер.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 – не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Пункт 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля – відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року № 2059-VIII в обсязі достатньому для прийняття рішень щодо впровадження планової діяльності.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на проведення будівельних робіт що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Чернігівській області.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

необхідно надсилати до Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, проспект Миру, 14,        м. Чернігів, Україна, 14000, e-mail: dapr_post@cg.gov.ua., телефон: (0462) 77-44-88, контактна особа Ганжа Валентина Юріївна.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: