Право на безоплатну правову допомогу

Відповідно до статті 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Виділяють безоплатну правову допомогу двох видів: первинну та вторинну.

Що стосується безоплатної первинної правової допомоги – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб(надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення – власників земельних ділянок; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації).

Що стосується безоплатної  вторинної правової допомоги –  це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя(захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру).

Метою Закону України «Про безоплатну правову допомогу», є визначення змісту права на отримання безоплатної правової допомоги.

Уся розгалужена система суб’єктів надання безоплатної правової допомоги покликана забезпечити реалізацію державної політики у сфері забезпечення права кожного громадянина на доступну, якісну та ефективну правову допомогу. Наявна законодавча база передбачає надання кожній особі, яка перебуває на території України, гарантоване право на безоплатну правову допомогу.

Створення цілісної системи суб’єктів з надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги та забезпечення її належного функціонування є основним завданням держави на шляху до реалізації прав громадян на правову допомогу.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: