Сосницька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Питання для підготовки до іспиту

Питання для підготовки до іспиту

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», профільних законів

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 3. Форма правління в Україні.
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 6. Об’єкти права власності Українського народу.
 7. Найважливіші функції держави.
 8. Державні символи України.
 9. Конституційне право на працю.
 10. Конституційне право на освіту.
 11. Конституційне право на соціальний захист.
 12. Конституційне право на охорону здоров’я.
 13. Обов’язки громадянина України.
 14. Право громадянина України на вибори.
 15. Повноваження Верховної Ради України.
 16. Державний бюджет України.
 17. Порядок обрання Президента України.
 18. Повноваження Президента України.
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.
 20. Склад та повноваження Кабінету Міністрів України.
 21. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
 22. Статус прокуратури України за Конституцією України та система судів в Україні.
 23. Система адміністративно-територіального устрою України.
 24. Органи місцевого самоврядування в Україні.

ІІ.  Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія закону України «Про запобігання корупції».
 2. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 5. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 7. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 9. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади  та органами місцевого самоврядування.
 13. Антикорупційна експертиза.
 14. Спеціальна перевірка.
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування.
 2. Посади в органах місцевого самоврядування.
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування.
 8. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.
 10. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення.
 15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.

ІV. Питання для перевірки знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування, територіальних громад, місцевого референдуму.
 2. Система та основні принципи місцевого самоврядування.
 3. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Виконавчі органи рад  Організаційно – правова,  матеріальна  і  фінансова основи місцевого самоврядування.
 4. Загальна та виключна    компетенції    сільських,   селищних,   міських   рад.
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (перелік).
 6. Сільський, селищний, міський   голова,  його   повноваження  8. Порядок формування рад.
 7. Сесія ради.
 8. Постійні комісії ради.
 9. Депутат ради.
 10. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
 11. Право комунальної власності.
 12. Місцеві бюджети. Доходи та видатки місцевих бюджетів.
 13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Питання для підготовки до іспиту на посаду начальника   відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Сосницької селищної ради

Закон України “Про публічні закупівлі

 1. Визначення терміну – “замовники”, “публічна закупівля”.
 2. Визначення терміну – “тендер”, “тендерна документація”, “тендерна пропозиція ”.
 3. Визначення терміну – “забезпечення тендерної пропозиції”, “предмет закупівлі”.
 4. Визначення терміну – “тендерний комітет”, “моніторинг закупівель”.
 5. Визначення терміну – “оголошення про проведення процедури закупівлі”, “ учасник процедури закупівлі ”.
 6. Визначення терміну – “переможець процедури закупівлі”.
 7. Принципи здійснення закупівель.

Закон України “Про внутрішню торгівлю”

 1. Визначення терміну – “торгівля”, “внутрішня торгівля”.
 2. Визначення терміну – “виробничо-торгівельна діяльність”, “торгівельна діяльність”.
 3. Визначення терміну – “об’єкт торгівлі”, “роздрібна торгівля”, “ринок”.
 4. Основні цілі державного регулювання внутрішньої торгівлі.
 5. Забезпечення здійснення державної політики у сфері внутрішньої торгівлі.
 6. Основні засади державного регулювання внутрішньої торгівлі.
 7. Державний нагляд (контроль) у сфері внутрішньої торгівлі.
 8. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері регулювання та підтримки розвитку внутрішньої торгівлі.

  Закон України «Про інвестиційну діяльність»

  1. Що таке інвестиції.
  2. Інвестиційна діяльність.
  3. Об’єкти інвестиційної діяльності.
  4. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.

   Бюджетний кодекс України

  1. Структура бюджетної системи України .
  2. Класифікація доходів бюджету.
  3. Структура місцевих бюджетів.
  4. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

  Закон України «Про енергозбереження»

  1. Завдання законодавства про енергозбереження.
  2. Об’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження.
  3. Суб’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження.
  4. Мета і завдання економічного механізму енергозбереження.
  5. Економічні заходи для забезпечення енергозбереження.
  6. Обов’язковість державної експертизи з енергозбереження.
  7. Енергетичний аудит проводиться з метою:

Питання для підготовки до іспиту на посаду начальника   відділу освіти,  культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради

Питання на перевірку знань Закону України “Про освіту», «Про загальну середню освіту».

 1. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 2. Самоврядування навчальних закладів.
 3. Умови створення навчальних закладів.
 4. Організація харчування в навчальних закладах.
 5. Середні навчальні заклади.
 6. Навчальні заклади для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
 7. Позашкільна освіта та позашкільні заклади.
 8. Кадрове забезпечення системи освіти.
 9. Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій підприємств система освіти.
 11. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.
 12. Завдання загальної середньої освіти.
 13. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього закладу.
 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 15. Навчальні плани та навантаження учнів.
 16. Соціальний захист учнів (вихованців).

Питання на перевірку знань Закону України «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні», «Про фізичну культуру і спорт»

 1. Компетенція органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері соціального становлення та розвитку молоді.
 2. Фінансування заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді.
 3. Освіта і культурний розвиток молоді.
 4. Фізичний розвиток молоді.
 5. Гарантії правового захисту молоді.
 6. Правовий статус та гарантії діяльності молодіжних громадських організацій.
 7. Засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту.
 8. Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
 9. Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів.
 10. Фізична культура у сфері.
 11. Фізично-оздоровча діяльність серед сільського населення.
 12. Дитячий спорт.
 13. Дитячо-юнацький спорт.
 14. Організаційне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
 15. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
 16. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

Питання для підготовки до іспиту на посаду начальника   відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища та інфраструктури Сосницької селищної ради

 1. Основні функції відділу житлово- комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища та інфраструктури Сосницької селищної ради.
 2. Повноваження селищних рад у сфері благоустрою населених пунктів.
 3. Відповідальність осіб за порушення статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 4. Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг громадян з питань житлово-комунального господарства.
 5. Порядок видалення дерев, кущів, газонів та квітників у населених пунктах.
 6. Як регулюються відносини у сфері житлово-комунальних послуг?
 7. Якими силами здійснюється благоустрій та утримання прибудинкових територій?
 8. Що ви розумієте під малими архітектурними формами і де їх розміщують?
 9. Що охоплює поняття „В межах червоних ліній”?
 10. Несанкціоновані звалища та їх визначення.
 11. Підпорядкованість відділу житлово-комунального господарства.
 12. Яким документом визначені завдання, функції та права відділу? Який порядок його затвердження?
 13. Державний житловий фонд.
 14. Право громадянина на житло.
 15. Житлові права громадян.

Перелік необхідних документів

Перелік необхідних документів

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь в конкурсі ;
 • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
 • 2 фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних).

При проведенні конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантних посад.

Зразок заяви

Зразок заяви

Голові конкурсної комісії
Сосницької селищної ради
Пастушенко С.М.
_____________________________________,
(П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)
який(а) мешкає за адресою:
_____________________________________
тел.__________________________________

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування_____________________________________________ Сосницької селищної ради.

Ознайомлений(а) із встановленими ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

«___»________20___року                       підпис /ПІБ/

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 1. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища та інфраструктури;
 2. начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій;
 3. начальника загального відділу;
 4. начальника фінансового відділу;
 5. начальника відділу кадрової роботи та юридичних питань;
 6. завідувача сектором культури відділу освіти, культури, молоді та спорту.

У зв’язку з службовою необхідністю конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу культури, освіти, молоді та спорту відбудеться 22 грудня 2017 року о 10 годині в приміщенні Сосницької селищної ради.

Загальні вимоги до претендентів: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років, вільне володіння комп’ютером.

Документи подаються особисто протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Л. Українки, б.3, смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100.

Додаткова інформація по тел.: 2-12-75. 

 

 СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту

Загальні вимоги до претендентів: громадянство України, вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в закладах освіти не менше 3 років, вільне володіння державною мовою, впевнений користувач ПК.

Документи подаються особисто протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу за адресою: вул. Л. Українки, б.3, смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100.

Додаткова інформація по тел.: 2-12-75. 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: